Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.
  
AKCEPTUJĘ

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/virtualki/24162/modules/mod_bootstrapnav/helper.php on line 75

 

Organizacja

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) powstała w 1997 r. i jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań. Do grona członków OFBOR zalicza się 20 wiodących agencji badawczych w Polsce.

OFBOR za swój podstawowy cel przyjął stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badania opinii i rynku oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. Wychodząc od międzynarodowych regulacji etycznych w tej dziedzinie - przede wszystkim propagowanych przez ESOMAR - OFBOR przygotowuje własne zbiory zasad przeznaczone dla rynku polskiego. Oceną realizacji i przestrzegania tych regulacji zajmuje się Komisja Odpowiedzialności Zawodowej wykorzystująca w tym celu niezależny Sąd Arbitrażowy.

Istotnym zadaniem OFBOR jest reprezentowanie interesów branży badawczej wobec instytucji władz publicznych i prawa. Szczególnie ważny jest udział w charakterze konsultanta w procesach tworzenia prawa i jego interpretacji w odniesieniu do wszystkich dziedzin życia społecznego i ekonomii, mających wpływ na prowadzenie badań. Normy prawa europejskiego zobowiązują państwa członkowskie i Komisję Europejską do wspierania stowarzyszeń zawodowych w ich wysiłkach na rzecz opracowania i stosowania kodeksów postępowania w tych dziedzinach. Pierwsze działania OFBOR w tej roli dotyczyły skutków nowego prawa o ochronie danych osobowych . Kolejne dotyczą Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.

Wierzymy, że formułowanie i przestrzeganie przez badaczy opinii i rynku własnych uregulowań chroniących uzasadnione interesy uczestników procesu badawczego, tworzy podstawy zaufania do działalności badawczej ze strony naszych Klientów oraz ogółu społeczeństwa. Zapraszamy firmy badawcze do przystąpienia do Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz udziału w jej pracach. Zachęcamy też wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do kontaktu z OFBOR.

STATUT został przyjęty w dniu 14 maja 1997 r. przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku z późniejszymi zmianami w brzmieniu nadanym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 31 maja 1999 r.

pdfPobierz statut OFBOR 

Władze

Alina Lempa nową prezes Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku

Nadzwyczajne Walne Zebranie Przedstawicieli Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku wybrało w dniu 30 sierpnia Alinę Lempę na stanowisko prezesa zarządu organizacji. Nowymi członkami zarządu OFBOR zostali także: Agnieszka Gosiewska (Nielsen), Szymon Mordasiewicz (GfK), Łukasz Mazurkiewicz (ARC Rynek i Opinia), Michał Prządka (Kantar Polska) oraz Tomasz Woźniczka (PBS).

Wybór na stanowisko prezeski zarządu OFBOR to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Jestem związana z branżą badawczą od kilkunastu lat i wiem jak ważną rolę odgrywa w niej OFBOR, który jest nie tylko twórcą branżowych samoregulacji, strażnikiem standardów etycznych i metodologicznych, ale także promotorem nowych rozwiązań i podejść w szeroko rozumianym obszarze market insights. Bardzo cieszę się na pracę w tak zdywersyfikowanym gronie nowego zarządu – mówi Alina Lempa.

Alina Lempa jest prezesem zarządu agencji badawczej IQS od 2010 r. Wcześniej, jako manager związana była m.in. z globalnymi firmami FMCG m.in. Unilever i PepsiCo oraz z branżą mediową.  W latach 2010-2014 oraz 2017-2021 pełniła funkcję członka zarządu OFBOR. Od wielu lat należy także do prestiżowej światowej organizacji zrzeszającej liderów biznesu - YPO.

OFBOR jest związkiem pracodawców skupiającym wyłącznie certyfikowane agencje badawcze. Obroty jego członków wynoszą ok 85% polskiego rynku badań marketingowych i społecznych. Organizacja w tym roku obchodzi 25lecie istnienia, a jej najważniejszym dorobkiem jest PKJPA - kompleksowy standard zapewniania jakości w badaniach.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

lempa
Alina Lempa
Prezes Zarządu
(Prezes Zarządu, IQS) tel. +48 22 592 63 00
 
glowacki
Mateusz Głowacki
Członek Zarządu
(Head of Quant, IPSOS Polska) tel. +48 22 448 77 00

mazurkiewicz
Łukasz Mazurkiewicz
Członek Zarządu
(Prezes Zarządu, ARC Rynek i Opinia) tel. +48 22 584 85 00
 
mordasiewicz
Szymon Mordasiewicz
Członek Zarządu
(Managing Director, Consumer Panel Services GfK) 
tel. +48 22 434 10 00

m walczak gomula
Małgorzata Walczak-Gomuła
Członek Zarządu
(Prezes Zarządu, ASM Research Solutions Strategy)
tel. +48 24 355 77 00

wozniczka
Tomasz Woźniczka
Członek Zarządu
(Wiceprezes Zarządu, PBS) tel. +48 58 550 60 70

 

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej:

Andrzej Ludek - Przewodniczący Komisji
(Almares Instytut Doradztwa i Badań Rynku, tel. +48 22 621 82 18)

Izabella Anuszewska - Członek Komisji
(Kantar Polska, tel. +48 22 54 52 000)

Mirosława Grabowska - Członek Komisji

Marta Rybicka - Członek Komisji

(IQS, tel. +48 22 592 63 00)

Marcin Spławski - Członek Komisji
(Danae, tel. +48 58 742 22 44)

Wojciech Terlikowski - Członek Komisji
(Indicator, tel. +48 22 595 15 95)

Komisja Rewizyjna:

Bartłomiej Niedbał  - Członek Komisji
(ABR SESTA, tel. +48 22 322 65 00)

Karolina Zajdel-Pawlak - Członek Komisji
(NielsenIQ, tel. +48 22 338 73 00)

 

gora

Audyty

Przychody agencji badawczych w 2017 r.

Infografika przedstawia wyniki przeprowadzonego na zalecenie OFBOR niezależnego audytu przychodów, do którego - dla lepszego zobrazowania całej wartości rynku - dołączone zostały estymowane obroty dwóch dużych agencji badawczych nieuczestniczących w audycie (Nielsen oraz PBS).  
Podana w zestawieniu, szacowana wartość całego rynku, została opracowana przez PTBRiO i zawiera m.in. dane pochodzące z corocznego badania przeprowadzonego przez PTBRiO dla ESOMAR.

 rynek badan2017

 

infografika do pobrania jpg

infografika do pobrania pdf

 


Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) skupiająca obecnie 20 największych firm badawczych na polskim rynku, zapoczątkowała w 2000 roku audyt finansowy branży badań marketingowych w Polsce. Audyt ten jest corocznie przeprowadzany, przez wyselekcjonowanego przez Zarząd OFBOR niezależnego audytora, wg jednolitego standardu. Zapewnia to wiarygodność danych, ich porównywalność oraz pewność, że podawane obroty uwzględniają przepływy pieniężne między podmiotami zależnymi w ramach jednej grupy kapitałowej i pochodzą rzeczywiście z działalności badawczej. W audycie finansowym biorą udział także firmy niezrzeszone w OFBOR.

rynek2015

 
gora

Członkowie OFBOR

4p1 nielsen almares arc asm 2024   indicator cbos cbosgfk ofbor imas ipsos iqs2022 kantar  nielsen pbs 
 
gora

Wytyczne dla firm ubiegających się o członkostwo w OFBOR:

§12. (Nabycie członkostwa)

 1. Ubiegający się o członkostwo w Związku (kandydat) winien złożyć oświadczenie woli w formie określanej przez zarząd. Zalecana jest aplikacja zawierająca informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków członkostwa w OFBOR zawarte w § 10 pkt 1-5 statutu, w tym: Ad pkt 1,2

  Wymagane kopie następujących dokumentów:

  • NIP, Regon, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, i historia finansowa dla ostatnich 3 lat, chyba, że firma funkcjonuje krócej (bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok) – odpowiednio dla formy prawnej podmiotu gospodarczego

  Ad pkt 3

  • Oświadczenie cywilne potwierdzające posiadanie odpowiednich podstaw organizacyjnych i finansowych dla prowadzenia profesjonalnej działalności badawczej oraz dla zachowania jej ciągłości
  • Prezentacja firmy zawierająca następujące informacje: nazwa i opis firmy, liczba lat istnienia firmy na rynku w zgłaszanym formacie, obrót tytułem prowadzonej działalności badawczej, przedmiot & szczegółowy zakres usług, doświadczenie zespołu, przestrzegane standardy jakości, posiadane certyfikaty np. PKJPA, klienci, inne informacje, które mogą pomóc w procesie weryfikacyjnym

  Ad pkt 4

  • Referencje Klientów, innych firm badawczych, instytucji naukowych lub towarzystw związanych z badaniami rynku i opinii publicznej, autorytetów w branży – minimum 2 referencje

  Ad pkt 5

  • Oświadczenie przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania firmy o liczbie członków Esomar i oświadczenie, ze firma przyjmuje za obowiązujące w prowadzonej działalności badawczej zalecenia „Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych” Międzynarodowej Izby handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR).
 2. Na podstawie złożonej aplikacji i spotkania z przedstawicielami aplikującej firmy, którego celem jest wizja lokalna w siedzibie firmy i potwierdzenie informacji złożonych w aplikacji, Zarząd ocenia kandydata. Sugerowana czterostopniowa ocena:

  4 - przekroczył oczekiwania

  3 – zgodnie z oczekiwaniami

  2 – sprostał części oczekiwań

  1 – poniżej oczekiwań

  Waga ocen odnoszących się do punktu 3 i 4 §10 statutu:  po 50%.

 3. Zarząd rozsyła do członków OFBOR rekomendację w oparciu o ocenę sugerowaną w pkt.2. 4. Decyzję o przyznaniu członkostwa Związku podejmuje Zarząd w formie uchwały, po zebraniu pisemnych opinii co najmniej dwóch trzecich liczby Członków.
 
gora